Pages Menu
Categories Menu

Informatie Qi GongQi
betekent energie en Gong betekent ‘het zich eigen maken’. Qi Gong (of Chi Kung/Qigong), dat zijn oorsprong heeft in het oude China van 5000 jaar geleden, stond aan de basis van de Chinese geneeskunde. Qi Gong maakt onderdeel uit van de Chinese geneeskunde net als acupunctuur, massages, en kruiden- en voedingsleer. Toen in de Chinese Oudheid onderzoek werd gedaan naar factoren die invloed hadden op de gezondheid kwam men tot de ontdekking dat de mens, net als de gehele natuur, deel uitmaakt van universele energiepatronen. Dit resulteerde in de ontwikkeling van bewegingsreeksen die als doel hebben lichaam en geest sterk te houden en ontvankelijk te maken voor vitaliserende energie.

Wat is het verschil tussen Tai-ji-quan en Qi Gong?
Zowel Tai-ji-quan als Qi Gong maken deel uit van de Chinese traditie van energetische bewegingsoefeningen. Het verschil tussen Tai-ji-quan en therapeutische Qi Gong is dat Taj-ji-quan verbonden is met de Chinese gevechtskunst en Qi Gong met de Chinese geneeskunst.

Wat is het verschil tussen Yoga en Qi Gong?
Yoga lijkt op Qi Gong. Yoga komt voort uit de Indiase traditie en filosofie. Qi Gong komt voort uit de Chinese Taoïstische en Confuciaanse filosofieën. Als je de fysieke oefeningen van Yoga en Qi Gong met elkaar vergelijkt omvatten zowel Yoga als Qi Gong ademhalingsoefeningen en meditatie. In Yoga wordt meer gefocust op het in lijn zijn van lichaamshoudingen en het vasthouden van posturen, terwijl Qi Gong zich meer richt op energie en in elkaar overgaande bewegingen. Een Qi Gong oefening kan echter ook statisch zijn.

Ginkgo Qi Gong
Ginkgo Qi Gong is genoemd naar de Ginkgo Biloba. Goethe schreef dit gedicht over zijn lievelingsboom:

Ginkgo Biloba

Zie dit kleinood in mijn gaarde:
boomblad uit de Oriënt,
siert met zijn geheime waarde,
ingewijden welbekend.

Leeft het als een enkel wezen,
innerlijk in twee gedeeld?
Of vormt juist het uitgelezen
tweetal één herkenbaar beeld?

Langzaam rijpende ideeën
werpen op die vragen licht.
Voel je niet dat ik in tweeën
eenling ben in mijn gedicht?

 – Goethe –

unnamed